HOTĂRÎRE

Cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislaţiei în domeniul mărcilor