Justiţie Echitabilă
Standarde Europene in Justiţie
Eveniment de lansare a studiului „De la hotărâri judecătorești la justiție - cum să avem o mai bună motivare a actelor judecătoreș...

La 27 septembrie 2021, Preşedintele interimar al Curţii Supreme de Justiţie Tamara Chişca-Doneva a participat la evenimentul de lansare a studiului „De la hotărâri judecătorești la justiție - cum să avem o mai bună motivare a actelor jud [ ... ]

Citeşte
Grup de dialog interinstituțional pe tematica egalității și nediscriminării în Republica Moldova

Judecătorul Tamara Chişca-Doneva, Preşedinte interimar al Curţii Supreme de Justiţie a reprezentat instanţa judecătorească supremă la sesiunea a 4-a a Grupului de dialog interinstituțional pe tematica egalității și nediscriminării în R [ ... ]

Citeşte
Conferința post-electorală „Concluzii și recomandări ale Misiunii de Observare Promo-LEX cu privire la alegerile parlamentare anti...

  La 15 septembrie 2021, judecătorul Tamara Chişca-Doneva, Preşedinte interimar al Curţii Supreme de Justiţie a participat la lucrările Conferinţeipost-electorale „Concluzii și recomandări ale Misiunii de Observare Promo-LEX cu privi [ ... ]

Citeşte
Participare la Conferinţă internaţională

  La 10 septembrie 2021, la Strasbourg, la invitaţia Curţii Europene pentru Drepturile Omului, Preşedintele interimar al Curţii Supreme de Justiţie, Tamara Chişca-Doneva a participat la lucrările Conferinţei internaţionale „Statul de [ ... ]

Citeşte
Participare la consultări

Curtea Supremă de Justiţie a participat la consultările publice asupra proiectului Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, componenta „Justiţie şi anticorupţie”, organizate de către Ministerul Justiţiei la 8 septembrie 2 [ ... ]

Citeşte
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor naționale „Ziua Independenței” și „Limba noastră”

           Stimaţi cetăţeni, a Independenței, 27 august,este cea mai importantă sărbătoare a poporului nostru care, cu 30 de ani în urmă, a ales calea edificării unui stat de drept, d [ ... ]

Citeşte
Avizul CSJ cu privire la iniţiativa legislativă de modificare a unor acte normative care se referă la Consiliul Superior al Magist...

Curtea Supremă de Justiție a prezentat Comisiei juridice, numiri şi imunităţi avizul la proiectul de lege nr. 180 din 10.08.2021 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art [ ... ]

Citeşte
A N U N Ţ

      A N U N Ț În atenţia justiţiabililorn legătură cu lucrările programate ale ICS Premier Energy Distribution, Curtea Supremă de Justiţie informează justiţiabilii că, în perioada 04-05.08.2021, vor avea loc unele s [ ... ]

Citeşte