Standarde Europene in Justiţie
Justiţie Echitabilă
Anunț cu privire la prelungirea concursului

Curtea Supremă de JustiţieCOMISIA DE CONCURS ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea  [ ... ]

Citeşte
Rezumatul cauzei Chim și Przywieczerski v. Polonia (amendamente legislative adoptate în timpul procesului, care extind termenele d...

Chim și/strong> Przywieczerski v. Polonia - 36661/07 și a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2238433/07%22]}" target="_blank">38433/07    Hotărârea din 12.4.2018 [Secția I]  icolul 6  Proceduri penale  Articolul 6-1  Proces echitabil  Tribunal imparțial [ ... ]

Citeşte
Zubac v. Croația [MC]. Pretinsa interpretare excesiv de formalistă a normelor procedurale (pragul de admisibilitate ratione valori...

Hotărârea din 5.4.2018 [MC] ticolul 6 Proceduri civile Articolul 6-1 Accesul la un tribunal Pretinsa interpretare excesiv de formalistă a normelor procedurale (pragul de admisibilitate ratione valoris): nicio încălcare În fapt - Ca [ ... ]

Citeşte
Lazoriva v. Ucraina. Adopția unui copil fără o analiză adecvată a interesului mătușii sale de a-i deveni tutore legal. Încălcare...

Lazoriva v. Ucraina - 6878/14 Hotărârea din 17.4.2018 [Secția a IV-a] icolul 8 Articolul 8-1 Respectarea vieții private Adopția unui copil fără o analiză adecvată a interesului mătușii sale de a-i deveni tutore legal:&nb [ ... ]

Citeşte
Tsvetkova și alții v. Rusia. Aplicarea procedurii de ducere sub escortă, a arestului și a detenției administrative pe plan intern....

Tsvetkova și alții v. Rusiastrong> - 54381/0810939/1113673/13 et al. Hotărârea din 10.4.2018 [Secția a III-a] icolul 5 Articolul 5-1 Privarea de libertate Aplicarea procedurii de ducere sub escortă, a arestului și [ ... ]

Citeşte
Boyan Gospodinov v. Bulgaria. Lipsa strămutării unei cauze, desi tribunalul era vizat de o acțiune în repararea prejudiciului. Înc...

Boyan Gospodinov v. Bulgaria - 28417/07 Hotărârea din 5.4.2018 [Secția a V-a] icolul 6 Procedură penalăArticolul 6-1 Tribunal imparțial Lipsa strămutării unei cauze, deşi tribunalul era vizat de o acțiune în repararea p [ ... ]

Citeşte
Anunț concurs pentru ocuparea unor funcții publice

Curtea Supremă de Justiţiestrong> COMISIA DE CONCURS ANUNŢ strong>cu privire la desfăşurarea concursului trong>pentru ocuparea funcţiei publice În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin H [ ... ]

Citeşte
Irlanda v. Regatul Unit. Un pretins nou fapt fără vreo influență decisivă pentru constatările făcute în hotărârea inițială. Cerere...

Irlanda v. Regatul Unit - 5310/71 Hotărârea din 20.3.2018 [Secția a III-a] icolul 33 Cauză interstatalăArticolul 3 Tratament degradant Tratament inuman Regula 80 din Regulamentul Curții: Cererea de revizuire a unei hotărâ [ ... ]

Citeşte
Mehmet Hasan Altan v. Turcia. Detenția unui jurnalist acuzat de comiterea unei infracțiuni cu caracter terorist după tentativa de ...

Mehmet Hasan Altan v. Turcia - 13237/17 Hotărârea din 20.3.2018 [Secția a II-a] icolul 15 Tentativă nereușită de lovitură de stat militară: are justificată; proporționalitatea ingerințelor examinată odată cu fon [ ... ]

Citeşte