Justiţie Echitabilă
Standarde Europene in Justiţie
Mătăsaru v. Republica Moldova. Articolul 10 din Convenţie. Aplicarea unei sancţiuni penale excesiv de aspre în raport cu scopul l...

Mătăsaru v. Republica Moldova strong>– nr. 69714/16 şi 71685/16otărârea din 15.1.2019 [Secţia a II-a]   icolul 10 Libertatea de exprimare   Aplicarea unei sancţiuni penale excesiv de aspre i>în raport cu scopul legitim [ ... ]

Citeşte
Sirenco v. Republica Moldova. Articolul 5 § 3 din Convenție. Aplicarea măsurii preventive de arest în lipsa unor motive suficiente...

Sirenco v. Republica Moldova – nr. 52053/15Hotărârea din 15.1.2019 [Secţia a II-a]   icolul 5 § 3 Dreptul la libertate şi la siguranţă   Aplicarea măsurii preventive de arest în lipsa unor motive suficiente ș [ ... ]

Citeşte
Graciova v. Republica Moldova. Articolul 6 § 1 din Convenție. Îngrădirea dreptului de acces la un tribunal. Încălcare

Graciova v. Republica Moldova – nr.43404/08Hotărârea din 15.1.2019 [Secţia a II-a]   icolul 6 Proceduri civile   Articolul 6 § 1 Accesul la un tribunal   Îngrădirea d>reptului de acces la un tribunal - încălcare [ ... ]

Citeşte
Pecotox-Air S.R.L. v. Republica Moldova. Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie. Revocarea arbitrară a licenţei de activit...

Pecotox‑Airstrong>  S.R.L. v. Republica Moldova – nr.45506/09 Hotărârea din 15.1.2019 [Secţia a II-a]    icolul 1 din Protocolul nr. 1 Protecţia proprietăţii   Revocarea arbitrară a licenţei de activitate  [ ... ]

Citeşte
Ēcis v. Letonia. Interdicția absolută a permisiilor din închisoare pentru deținuții de sex masculin din penitenciarele de tip înch...

Ēcis v. Letoniastrong> - 12879/09 Hotărârea din 10.1.2019 [Secția a V-a] icolul 14 Discriminare Interdicția absolută a permisiilor din închisoare pentru deținuții de sex masculin din penitenciarele de tip închis: încălcare  [ ... ]

Citeşte
Khadija Ismayilova v. Azerbaijan. Eșecul de a investiga ingerințele grave în viața private a unei jurnaliste bine-cunoscute. Încăl...

Khadija Ismayilova v. Azerbaijan - 65286/13 și strong>57270/14 Hotărârea din 10.1.2019 [Secția a V-a] icolul 8 Obligații pozitive Articolul 8-1 Respectarea vieții private Eșecul de a investiga ingerințele grave în viaț [ ... ]

Citeşte
Wunderlich v. Germania. Plasamentul temporar în casa de copii, din cauza refuzului părinților de a trimite copiii la școală. Nicio...

Wunderlich v. Germania - 18925/15 Hotărârea din 10.1.2019 [Secția a V-a] icolul 8 Articolul 8-1 Respectarea vieţii de familie Plasamentul temporar în casa de copii, din cauza refuzului părinților de a trimite copiii la școală:  [ ... ]

Citeşte
Murtazaliyeva v. Rusia [MC]. Imposibilitatea apărării de a audia martorii în cadrul procedurilor penale. Nicio încălcare

Murtazaliyeva v. Rusia [MC] - 36658/05
Hotărârea din 18.12.2018 [MC] ticolul 6 Proceduri penale Articolul 6-1 Proces echitabil Articolul 6-3-d Audierea martorilor Imposibilitatea apărării de a audia martorii în cadrul procedurilor penal [ ... ]

Citeşte
Prunea v. România. Articolul 10 din Convenție. Defăimare pentru referirea la litigiul comercial al candidatului la alegerile parla...

Prunea v. România/strong> - 47881/11 Hotărârea din 8.1.2019 [Secția a IV-a] icolul 10 Articolul 10 - 1 Libertatea de exprimare Defăimare pentru referirea la litigiul comercial al candidatului la alegerile parlamentare: nicio încălcar [ ... ]

Citeşte
Hasan Köse v. Turcia. Suspendarea pronunţării hotărârii în privinţa ofiţerului de poliţie găsit vinovat de cauzarea leziunilor car...

Hasan Köse v. Turcia- 15014/11 Hotărârea din 18.12.2018 [Secţia a II-a] icolul 46 Articolul 46-2 Executarea sentinţei Măsuri generale Practica de a suspenda pronunţarea hotărârilor prin care agenţii statului fusese găsiţi vinova [ ... ]

Citeşte