La 30 iulie 2020, la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova a fost organizată o videoconferinţă cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României. Din partea Curţii Supreme de Justiţie au participat Vladimir Timofti, Preşedinte interimar al Curţii Supreme de Justiţie, Tamara Chişca-Doneva, Preşedinte interimar al Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ, şi Iurie Diaconu, Preşedinte interimar al Colegiului Penal.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României a fost reprezentantă de către Corina-Alina Corbu, Preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Gabriela Elena Bogasiu, Vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prim-magistrat asistent, Aneta Ionescu, precum şi directorul Cabinetului Preşedintelui, magistrat asistent şef, Andrei Iacuba.

Interlocutorii au trecut în revistă stadiul actual de colaborare dintre Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, în special, realizarea Acordului de cooperare între Curtea Supremă de Justiţie din Republica Moldova şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România, semnat la Bucureşti, la 25 martie 2015.    

Vladimir Timofti, Preşedinte interimar al Curţii Supreme de Justiţie a  salutat o asemenea posibilitate de a menţine dialogul între ambele instituţii şi a subliniat importanţa cooperării în baza prevederilor Acordului de cooperare. Preşedintele interimar al Curţii Supreme de Justiţie a relevat că rezultatele, în consecinţă, vor avea efecte pozitive asupra sporirii capacităţilor instituţionale, îmbunătăţirii accesului la justiţie, calităţii actului de justiție şi vor asigura creşterea transparenţei şi încrederii cetăţenilor în actul de justiţie.  

Corina-Alina Corbu, Preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României a informat despre practica judiciară a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care îmbină cu succes competenţa de a judeca recursul în casaţie şi, totodată, asigură aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti. Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României a exprimat disponibilitatea de transmitere a   bunelor practici în materie de examinare, de aplicare şi de implementare a unor standarde internaționale, precum şi despre publicarea jurisprudenţei în Buletinile ambelor Curţi.    

Vladimir Timofti, Preşedinte interimar al Curţii Supreme de Justiţie din Republica Moldova şi Corina-Alina Corbu, Preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României au exprimat interesul în menţinerea, în asemenea perioadă dificilă, a unor asemenea procedee de dialog şi în viitor.

           

                                                                                                  Direcţia monitorizare şi relaţii cu publicul