Deciziile pronunţate de Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie sunt publicate pe pagina web a instanţei supreme: www.csj.md, la rubrica „Jurisprudenţa”, compartimentul „Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ”. 

Accesând compartimentul respectiv, utilizatorul poate căuta deciziile după „numărul dosarului”, „data pronunţării deciziei”, „părţile dosarului”, „obiectul litigiului”, „problema de drept”, „procedura de examinare a cauzei”.

Căutarea deciziei, pentru studierea analitică a jurisprudenţei, va fi mai eficientă dacă veţi opta pentru criteriul „problema de drept”.

Astfel, la publicarea deciziilor pe site, în compartimentul respectiv, vor fi introduse şi, respectiv, vor servi criterii de căutare, denumirile articolelor din legi şi alte acte normative sau unele sintagme de bază din acestea, aplicarea căror a fost dezbătută şi verificată de Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ. Mai exact, în compartimentul „problema de drept”, vor fi indicate denumirea articolului sau o sintagmă din norma de drept, care au stat la baza soluţionării recursului.

De exemplu, într-un litigiu cu privire la nulitatea testamentului, decizia publicată pe pagina web poate fi însoţită, la compartimentul „problema de drept”, de menţiunile nulitatea testamentului, forma testamentului sau nulitatea dispoziţiilor testamentare separate.

Într-un litigiu despre declararea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare, decizia poate fi însoţită de menţiunile actele nule şi anulabile, nulitatea absolută a actului juridic, nulitatea actului juridic fictiv sau simulat, nulitatea actului juridic încheiat de o persoană fără discernămînt sau care nu îşi putea dirija acţiunile, revendicarea de către proprietar al bunurilor sale, revendicarea de către proprietar a bunurilor aflate în posesiunea unui dobînditor de bună-credinţă.

Într-un litigiu privind contestarea actului administrativ, prin care s-a dispus retragerea dreptului de deservire a rutei, decizia va fi însoţită de denumirea articolului care reglementează aceste raporturi juridice, adică de sintagma temei pentru retragerea dreptului de deservire a rutelor, care va fi preluată din pct. 22 al Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje.

În situaţia în care Colegiul a restituit la rejudecare o pricină pe motiv că aprecierea probelor de către instanţa judecătorească a fost arbitrară sau în cazul în care erorile comise au dus la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, decizia va fi însoţită de sintagmele aprecierea probelor, cuprinsul hotărârii, eroarea judiciară nu poate fi corectată. Exemplul poate fi vizualizat accesând aici decizia nr. 3ra-484/13 din 20.03.2013.

Este important ca utilizatorii să folosească exact sintagmele din denumirea articolului sau din conţinutul acestora. Astfel că, este necesar de a opera cu sintagma temeiurile declarării revizuirii, dar nu cu sintagma temeiurile de revizuire.

Curtea este deschisă pentru îmbunătăţirea modalităţii de căutare şi accesare a jurisprudenţei sale, utilizatorii fiind invitaţi să-şi exprime sugestiile prin mesaje expediate la adresa electronică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .