În contextul informaţiilor publice, inclusiv a apariției articolului SURSE//Presiuni fără precedent asupra judecătorilor CSJ, care decid soarta secțiilor de votare pentru transnistreni” pe portalul deschide.md, pe marginea cauzei de contencios administrativ la cererea de chemare în judecată, depusă de Partidul Politic Platforma Demnitate şi Adevăr, privind anularea parţială a actului administrativ normativ, emiterea actului administrativ favorabil și modificarea numărului de secții de votare pentru alegătorii din localităţile din stânga Nistrului (Transnistria), Curtea Supremă de Justiţie face următoarea declaraţie:

 

Curtea Supremă de Justiţie a devenit obiectul atacurilor publice din partea mai multor formaţiuni politice. Mai mult, în ultimele zile, în spaţiul public au apărut multiple informaţii care nu corespund realităţii, făcându-se referinţe la surse anonime din cadrul instanței supreme.

Curtea Supremă de Justiţie se pronunţă vehement împotriva difuzării unor informaţii, care au scopul de a exercita imixtiunea în înfăptuirea actului de justiţie şi a denigra judecătorii, inclusiv a distorsiona realitatea şi a induce în eroare opinia publică.

Apreciem informațiile menționate, ca fiind false și fără substrat factologic, reprezentând tentative de influențare şi intimidare a corpului judecătoresc, pentru a determina adoptarea anumitor soluţii. De asemenea, considerăm că promovarea publică a unor astfel de informaţii are drept obiectiv implicarea Curţii Supreme de Justiţie în scopuri electorale.

Acuzațiile de subordonare politică a judecătorilor, invocarea anumitor cauze, constituie un atentat inadmisibil la independența justiției și o imixtiune în procesul de înfăptuire a acesteia. Asemenea acțiuni afectează grav imaginea întregului sistem judecătoresc. Considerăm, cu fermitate, că toate aceste activităţi constituie un atentat inacceptabil, care generează presiuni asupra judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, sfidând, astfel, actul de justiţie şi erodând, totodată, încrederea cetățeanului în justiţie.

În acest context, reamintim că, în conformitate cu art. 6 din Constituţia Republicii Moldova, principiul separării şi colaborării puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – este garantat. Menţionăm că adevărata independenţă a puterii judecătoreşti nu poate fi rezumată doar la existenţa unui cadru legal adecvat şi a unor garanţii, în acest sens, indispensabilă fiind şi starea de siguranţă a magistraţilor, care urmează a înfăptui justiţia, fiind liberi de orice influenţe necuvenite, ameninţări, informaţii publice, în special, din partea exponenţilor politicului. Încercarea de a face presiune asupra magistraţilor, prin informaţii publice, este intolerabilă şi de natură să lezeze independenţa întregii puteri judecătoreşti.

Astfel, ținând cont de faptul că campania electorală este în deplină desfăşurare, apariţia unor asemenea informaţii creează dubii, suficient de rezonabile, pentru a constata utilizarea subiectului justiției şi a judecătorilor, drept instrument şi pretext pentru obținerea dividendelor politice, de către concurenţii electorali.

Instanța supremă judecătoreacă face apel către instituţiile mass-media să nu se lase atrase sau utilizate în diseminarea informaţiilor false sau neverificate, în special, a celor furnizate de surse anonime sau surse ghidate de interese politice.

De asemenea, Curtea Supremă de Justiţie exprimă disponibilitatea de a pune la dispoziția mass-media orice informaţii de interes public, în limitele legii.

 

 

Direcţia monitorizare şi relaţii cu publicul