La 28 mai 2021, Tamara Chişca-Doneva, Preşedinte interimar al Curţii Supreme de Justiţie şi Nicolae Craiu, judecător în Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ au participat, în regim online, la Grupul de dialog inter-instituțional cu tematica egalității și nediscriminării  în Republica Moldova.

 

Grupul de dialog întrunește judecători din cadrul instanțelor judecătorești din țară și reprezentanți ai Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea  egalității.

 

La eveniment a fost abordată tematica clarificării competențelor, a relației dintre Legea nr. 121 și Codul administrativ, precum şi aspecte de procedură specifice ale dreptului nediscriminării în relația cu Codul administrativ.

 

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectelor Consiliului Europei  ”Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene pentru combaterea discriminării în Republica Moldova" și „Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme de soluționare extrajudiciare pentru victimele discriminării, infracțiunilor motivate de ură și discursurilor de instigare la ură în țările Parteneriatului Estic” în cadrul Parteneriatului pentru Bună Guvernare (PBG) II al Uniunii Europene și Consiliului Europei.

 

 

Direcția monitorizare și relații cu publicul