Print 

La 16 aprilie 2021, în incinta Curții Supreme de Justiție a avut loc evenimentul de lansare a dialogului interinstituțional „Comunicarea interprofesională între judecători, procurori și avocați - oportunitate pentru îmbunătățirea activității juridice”, la care au participat reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, instanțelor judecătorești de diferite niveluri, Procuraturii Generale, Uniunii Avocaților din Republica Moldova și Baroului de avocați Chișinău.

În cuvântul de deschidere, Președintele interimar al Curții Supreme de Justiție, Tamara Chișca – Doneva a mulțumit participanților pentru că au dat curs invitației și pentru că au manifestat un interes sporit pentru comunicarea interprofesională, în acest format. Președintele interimar a subliniat că importanța subiectului propus spre discuție derivă și din faptul că însuși Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, în Avizul nr. 12 (2009) „privind relațiile dintre judecători și procurori” și, respectiv, în Avizul nr. 16 (2013) „privind relațiile dintre judecători și avocați” s-a preocupat de aceste aspecte.

Victor Micu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a salutat ideea instanței supreme de a iniția acest dialog interprofesional, menționând că la moment se resimte o lipsă de comunicare inclusiv între judecători și că organizarea unor activităţi, în comun, ale profesiilor de judecător, procuror și avocat sunt mai mult decât binevenite. A precizat dumnealui, că bunele practici din alte state, de exemplu, instituirea unui Centru de comunicare comun al organelor de drept poate conduce la o mai bună activitate a acestor profesii, dar şi la o mai bună percepție a publicului despre acestea.

Procurorul General al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, a pledat pentru comunicarea interprofesională, precizând despre disponibilitatea instituției pe care o reprezintă de a discuta problemele existente și desigur de a găsi soluțiile viabile, subliniind că pentru un rezultat mai bun este necesară conjugarea eforturilor comune ale profesiilor implicate în procedurile penale.

În discursul său, Emanoil Ploșnița, Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, a menționat semnificația deosebită a acestui dialog, inițiat de către Curtea Supremă de Justiție, accentuâd că procesul de comunicare interinstituțional necesită o îmbunătățire cardinală și a propus instituirea unei platforme unice în acest sens. Președintele Uniunii Avocaților a notat că pentru a fi rezolvate, problemele trebuie enunțate.

Vicepreședintele Curții Supreme de Justiție, Nadejda Toma, în alocuțiunea sa a subliniat că este important să ne auzim unii pe alții și că, în viziunea sa, prin comunicarea într-un format deschis, cu implicarea tuturor verigilor, pot fi soluționate problemele sistemice.

Preşedintele Curţii de Apel Chişinău, Vladislav Clima, a indicat despre necesitatea de a crea o punte între profesiile de judecător, procuror şi avocat pentru a îmbunătăţi relaţiile interprofesionale, fapt care cu siguranţă va conduce, în final, la o mai bună calitate a actului de justiţie. De asemenea, domnia sa a susţinut ideea creării unui Centru comun de informare, care pe lângă faptul că va promova cultura dreptului, va îmbunătăţi relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă.

Conducerea Judecătoriei Chişinău, Radu Ţurcanu şi Ghenadie Pavliuc au făcut un schimb de opinii cu Adjuncţii Procurorului General, Ruslan Popov, Mircea Roşioru şi Iurie Perevoznic cu privire la activitatea instituţiilor pe care le reprezintă.

În cadrul întrunirii participanţii au avut posibilitatea să dezbată subiectele din agendă, fiind aduse în discuție dificultățile cu care se confruntă în interacţiunea cu celelalte profesii, accentuând că aceasta, în final, diminuează încrederea justiţiabilului în actul de justiţie. În acest sens, cei prezenţi au salutat drept binevenită organizarea pe viitor a unor activităţi în comun, în care să fie abordate subiecte concrete pentru a identifica posibile soluţii ale problemelor.

La final, participanţii şi-au adus mulțumiri reciproce şi au subliniat importanţa continuării eforturilor comune, exprimându-și încrederea că împreună pot contribui la îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, la consolidarea unui sistem judiciar eficient şi echitabil, cu rezultate benefice pentru societate.

 Direcția monitorizare și relații cu publicul