Stimați juriști,

 

          Ziua Profesională a Juristului îmi oferă prilejul să exprim recunoștință pentru efortul pe care l-ați depus și devotamentul de care dați dovadă, alături de colegii Dumneavoastră, în exercitarea acestei complicate și, în același timp, extrem de importante și nobile profesii.

 Cu ocazia acestei sărbători, Vă adresez cele mai sincere felicitări, cele mai distinse gânduri de preţuire, urări de sănătate şi mult succes în nobila şi onorabila Dumneavoastră misiune. Să ţinem cont de un vechi dicton care spune, că virtutea justiţiei constă în moderaţie realizată cu înţelepciune.

 Mereu să Vă însoţească cutezanţa, optimismul şi sentimentul datoriei împlinite.

 

          Cu deosebit respect,

 

          Vladimir Timofti

 

Președinte interimar