Întru asigurarea respectării termenelor stabilite de art. 72 şi 73 din Codul Electroral la depunerea şi examinarea contestaţiilor în materie electorală, prin Dispoziția Președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție nr. 78 din 17 septembrie 2020 a fost stabilit un program special de lucru pentru perioada electorală.

Astfel, potrivit pct. 1 al Dispoziţiei, zilele de repaus de 20 septembrie, 26-27 septembrie, 4 octombrie, 10-11 octombrie, 18 octombrie, 24-25 octombrie, 1 noiembrie 2020 se declară zile lucrătoare pentru președintele interimar al Curții Supreme de Justiție, președintele interimar al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ, judecătorii Curții Supreme de Justiție care fac parte din completele de judecată specializate în examinarea cauzelor de contencios administrativ precum și asistenții judiciari ai judecătorilor din completele menționate, persoanele responsabile de înregistrarea și asigurarea repartizării aleatorii a cauzelor.

Dispoziția nominalizată poate fi accesată aici:

 http://csj.md/images/Dispozi%C8%9Bia_nr._78_din_17.09.2020.PDF

De asemenea, Vă informăm că, potrivit Dispoziţiei Președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție nr. 58 din 10 iunie 2020 cu privire la modul de recuperare o zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, zilele de 3 octombrie, l7 octombrie, 31 octombrie 2020 sunt stabilite ca zile lucrătoare.

Dispoziția poate fi accesată aici:

 http://csj.md/images/dispizi%C8%9Bia_nr._58_din_10_iunie_2020.pdf