Stimaţi colegi,

 

La 27 august vom marca proclamarea sărbătorii naţionale “Ziua Independenţei”, iar la 31 august vom celebra sărbătoarea „Limba noastră”, evenimente cu valenţe din cele mai semnificative în istoria contemporană a statului nostru, care reprezintă realizarea năzuinţelor poporului privind suveranitatea, independenţa şi unitatea Republicii Moldova.

 

Proclamarea independenţei Republicii Moldova este o sărbătoare importantă pentru afirmarea valorilor supreme ale cetăţenilor, consfinţite în Legea Supremă - statul de drept, pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic.

 

Sărbătoarea „Limba noastră” reflectă patrimoniul cel mai de preţ al poporului nostru, întruchipat în limbă, cultură, tradiţii şi istorie, consfinţit şi păstrat cu sfinţenie de fiecare generaţie ce-l primesc de la generaţiile trecute.

 

Cu prilejul sărbătorilor naţionale “Ziua Independenţei” şi „Limba noastră” am onoarea de a Vă adresa, în numele Curţii Supreme de Justiţie, cele mai cordiale felicitări, sincere urări de pace şi prosperitate continuă. Fie ca acţiunile şi eforturile noastre comune să asigure consolidarea statului de drept, dezvoltarea şi prosperarea acestuia, prin promovarea unei justiţii echitabile, imparţiale, funcţionale şi transparente.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Tamara Chişca-Doneva

  Preşedinte interimar al Curţii Supreme de Justiţie