Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.8 și nr.9 din 15 martie 2020