În perioada 24-28 februarie 2020, Nadejda Toma, judecător în cadrul Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiţie, Preşedintele Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii a participat la lucrările Reuniunii de nivel înalt privind Rețeaua Globală de Integritate Judiciară sub genericul Trecut, prezent, viitor la invitația Președintelui Consiliului Judiciar Suprem și al Curții de Casație al Statului Qatar. Delegaţia Republicii Moldova la această Reuniune a fost condusă de către Vladimir Ţurcan, Preşedintele Curţii Constituţionale.

        Scopul Reuniuni a fost explorarea eforturilor întreprinse de către judecători întru consolidarea integrității judiciare, în conformitate cu articolul 11 din Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției. Acest eveniment a avut drept scop identificarea bunelor practici și provocările în domeniul integrității judiciare.

          Judecătorii, din cele 106 state, au examinat problematicile ce ţin de integritatea judiciară privind utilizarea reţelelor sociale, transparenţa şi răspunderea organelor superioare ale judiciarului, precum şi utilizarea intelegenţei artificiale în activitatea judecătorilor. Reuniunea s-a încheiat cu adoptarea Declarației privind integritatea judiciarului.

          Rețeaua Globală de Integritate judiciară este o platformă unică pentru judecători din sistemul judecătoresc și un rezultat cheie al componentei de integritate judiciară al programului global ONUDC pentru implementarea Declarației de la Doha. Rețeaua a fost lansată în aprilie 2018, în cadrul evenimentului de nivel înalt care a avut loc la Viena, devenind astfel cea mai mare adunare a judecătorilor, organizată sub auspiciile Naţiunilor Unite.

Direcția monitorizare și relații cu publicul